4. ledna 2016

Neonacismus pro nejmenší

Q: Jaké hračky pomáhají usnout dětem skinheadů?
A: Plešáčci.