9. prosince 2013

Nábožný jetel

Q: Proč se jetel nemodlí?
A: Protože nechce být spasen.