14. prosince 2013

Co sem nepatří?

Q: Která z těchto věcí nepatří mezi ostatní?

  1. doktorát z matematické biologie
  2. doktorát z teoretické matematiky
  3. doktorát z operačního výzkumu
  4. feferonková pizza

A: Správná odpověď je B (ostatní můžou nasytit čtyřčlennou rodinu).